B1

• Dužina: 28 mm
• Težina: 5 g
• Dubina zaranjanja: 1,2 m
• Veličina udica: 10

460 rsd